3. Eficiență energetică

Reducerea consumului unitar de energie necesită o nouă strategie transpusă printr-un plan concret de acţiune. În acest plan de acțiune trebuie să fie clar definite cadrul instituţional, mecanismele legale de promovare a eficienței energetice, dar şi de penalizare, resursa umană de specialitate, noile tehnologii, campanii de contientizare a consumatorului şi mecanisme de finanţare. Sunt necesare noi instrumente de sprijin, dar și regândirea celor deja folosite pentru reducerea intensităţii energetice. Trebuie sprijinite tehnologiile de înaltă eficienţă, de pildă cogenerarea (susținută puternic și în UE) şi retehnologizarea şi modernizarea unităţilor de producere a energiei electrice și a marilor consumatori. Totodată, pentru reducerea intensității energetice trebuie încurajate companiile de servicii energetice, profesionalizarea resursei umane care să ofere consultanţă tehnică, cu competenţe în conștientizarea importanței scăderii consumului, crearea unei pieţe pentru produsele locale eficiente. Pentru ca acţiunile de promovare a eficienţei energetice să aibă succes, e necesar un cadru instituţional clar. Este necesară întărirea agențiilor specializate (de pildă, vechiul ARCE); și trebuie transpusă noua Directivă privind eficiența energetică printr-o dezbatere reală cu toți cei interesați (discuția pe transpunerea Directivei a început în Parlament).

În primul rând, liberalizarea pieţelor de energie electrică şi gaze sprijină eficiența energetică pentru că eliminarea prețurilor reglementate artificial la un nivel prea scăzut descurajează risipa. Totodată, prețurile de piață atrag investițiile în unități noi, mai eficiente. Toţi actorii ar trebui să se supună regulilor economiei de piaţă, eliminându-se intervenţia statului pentru protecția producătorilor ineficienți, desfiinţând preţurile reglementate ca măsură de protecţie socială şi direcţionând fondurile către programe concrete de scădere a intensităţii energetice.

Se pot atrage fonduri europene pentru măsuri de reducere a intensităţii energetice, inclusiv pentru un nou program operațional pentru reabilitarea termică a locuințelor. Cel mai important obstacol este lipsa de resurse umane specializate în consultanţă cu privire la atragerea fondurilor şi implementarea proiectelor. Se pot contracta și credite private pentru măsurile de eficiență energetică. Cadrul instituțional care administrează mecanismele de promovare a eficienței energetice trebuie reorganizat pentru simplificarea circuitului finanţării și al aprobărilor, iar politicile publice trebuie reevaluate pentru a nu încuraja tocmai ineficiența (bonusul de cogenerare, tentația de a ține prețurile energiei reglementate din motive sociale).

Prezentarea de materiale informative, organizarea de conferințe, simpozioane, mese rotunde, seminarii sunt necesare pentru creşterea conştientizării consumatorilor casnici, dar şi celor industriali asupra importanţei optimizării consumului de energie. Ample campanii de promovare vizând educația şi cultura utilizării eficiente a energiei sunt indispensabile schimbării comportamentului consumatorilor. Diseminarea exemplelor de succes, cât şi a activităţilor de bună practică ar populariza beneficiile diminuării intensităţii energetice.

Notă: Puteti citi comentariile primite în chestionarul online pana astazi 26 februarie ora 12 aici.